Jak działa komora hiperbaryczna? Dlaczego warto.

Jak działa komora hiperbaryczna? Dlaczego warto.

Komora hiperbaryczna jest urządzeniem, które znajduje swoje zastosowanie w tlenoterapii. To nieinwazyjna metoda, która polega na leczeniu pod wysokim ciśnieniem. Czy zatem każdy może z niej skorzystać?

Za pomocą tego sposobu leczenia, czyli tlenem w komorze hiperbarycznej można leczyć różnego rodzaju urazy, zakażenia, oparzenia, zatrucia. W tym zatrucia czadem, a nawet i obrzęki.

Komora hiperbaryczna: przebieg leczenia

Sam sposób leczenia jest niezwykle prosty. Pacjent wchodzi do specjalnej komory, która zostaje szczelnie zamykana, po czym stopniowo podwyższa się ciśnienie. W kolejnym cyklu to ciśnienie utrzymuje się na wyrównanym stałym poziomie. Tuż przed zakończeniem czasookresu ciśnienie obniża się, aż do poziomu ciśnienia atmosferycznego.

Ta nieinwazyjna metoda leczenia nazywana tlenoterapią hiperbaryczną, czyli HBO, polega generalnie na tym, aby poddać pacjenta działaniu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem.  Innymi słowy, ma to na celu wyjaśnienie, że komora hiperbaryczna ma za zadanie poddawać pacjenta działaniu mieszanin gazowych, które zawierają wysokie stężenia tlenu w warunkach zwiększonego ciśnienia.

Komora hiperbaryczna: co można zyskać?

Nieinwazyjny zabieg tlenoterapii ma na celu poprawę naturalnych mechanizmów gojenia oraz wszelakich ran i innych schorzeń. Komora ma zastosowanie również podczas nagłych przypadków zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Szeroko stosuje się tą metodę w leczeniu np. zatruć tlenkiem węgla, nagłej głuchoty, oparzeń termicznych, czy ostrego niedokrwienia tkanek miękkich.

Przede wszystkim, co najważniejsze, po poddaniu się tlenoterapii pacjent może spodziewać się przyspieszenia gojenia ran, poprawy krążenia, szybszego gojenia ran, zwiększenia odporności i zmniejszenia obrzęków tkanek. Dlatego w rezultacie tak konsekwentnie stosując tą metodę, dzięki zwiększeniu ilości tlenu w organizmie możemy spodziewać się poprawy zdrowia w dość krótkim terminie. Podsumowując, w skrócie komora hiperbaryczna świetnie sprawdzi się w działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym. Znacznie przyspiesza eliminację tlenków węgla z organizmu.