Dr Aleksandra Wolnicka

Chirurgia plastyczna

Edukacja i przebieg pracy zawodowej

Studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w latach 1987-1993.
Staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego w Katowicach w latach 1993-1994
W latach 1994 – 2001 praca w Klinice Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Śląskiej Akademii Medycznej
W roku 1996 uzyskanie tytułu specjalisty Ι stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, kierownik specjalizacji – Prof. dr hab. med. Stanisław Kuśmierski, egzamin zdany z wyróżnieniem
W roku 2001 uzyskanie tytułu specjalisty ΙΙ stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, kierownik specjalizacji – Prof. dr hab. med. Jacek Starzewski
Od roku 2001 do 2007 praca na stanowisku starszego asystenta w Klinicznym Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
W roku 2007 uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii plastycznej, kierownik specjalizacji – prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna
Od roku 2008 do 2012 praca na stanowisku zastępcy Ordynatora w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
Od roku 2007 prowadzenie indywidualnej specjalistycznej prywatnej praktyki lekarskiej w zakresie chirurgii Plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Certyfikaty