Medycyna estetyczna w dobie koronawirusa. Jak radzą sobie gabinety?

Medycyna estetyczna w dobie koronawirusa. Jak radzą sobie gabinety?

Niespodziewany wybuch pandemii koronawirusa sparaliżował wiele zakładów pracy, w tym również gabinety medycyny estetycznej. W dobie koronawirusa po pewnym czasie wznowiono działalność klinik, które musiały sprostać nowym przepisom sanitarno – epidemiologicznym oraz organizacji pracy. Całkowicie nowy tryb, choć na początku mógł dezorientować, obecnie jest czymś zupełnie naturalnym.

W jaki sposób personel zapewnia bezpieczeństwo pacjentom w dobie koronawirusa?

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także norm sanitarno – epidemiologicznych jest obowiązkowe zawsze.

Od kiedy jednak ponownie otwarto naszą klinikę chirurgii estetycznej, zasady należało dostosować do panującej pandemii. Aby chronić siebie i pacjentów, personel naszej salonu medycyny estetycznej stosuje się do określonych zasad bezpieczeństwa i higieny. Oto jak zapewniamy bezpieczeństwo:

  • Wywiad epidemiologiczny z pacjentem – Jeśli umawiamy się na na wizytę, to pytamy telefonicznie o przebywanie z osobami zarażonymi w ciągu ostatnich 14 dni i objawy (między innymi duszności, gorączka, osłabienie), które mogłyby wskazywać na obecność koronawirusa. Jeśli takie objawy występują, to rejestrujemy pacjenta w późniejszym terminie.
  • Planowość – Zawsze prosimy pacjentów o punktualność i przychodzenie wyłącznie o wyznaczonej godzinie. Jest to formą prewencji gromadzenia się zbyt dużej ilości osób w jednym pomieszczeniu. Osoba odpowiedzialna za ustalanie wizyt, ustala godziny, aby zminimalizować ryzyko krzyżowania się pacjentów.
  • Dezynfekcja i środki ochrony osobistej – personel medyczny przez cały czas pracy nosi rękawiczki oraz maseczki. Ponadto dba o dezynfekcję klamek, blatów, przycisków i sprzętu medycznego, a w każdym pomieszczeniu znajdują się płyny do dezynfekcji. Pacjentom, przed wejściem do gabinetu zaleca się umycie i zdezynfekowanie rąk.
  • Pomiar temperatury – każdemu pacjentowi, który przyjdzie na umówioną wizytę, jest mierzona temperatura w sposób bezdotykowy. Należy to do obowiązkowej kontroli epidemiologicznej.
  • Dbałość o cyrkulację powietrza – gabinety są dokładnie wietrzone po wyjściu każdego pacjenta, aby zapewnić prawidłowy przepływ świeżego powietrza.