Poszukujemy Pacjentek z implantami Poly Implant Protheses „PIP”

Poszukujemy Pacjentek z implantami Poly Implant Protheses „PIP”

Informujemy, że jedna z warszawskich kancelarii prawnych nawiązała współpracę z nasza Kliniką. Kancelaria ta specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wprowadzenia na rynek niedozwolonych implantów piersiowych firmy Poly Implant Prothèses, tzw. „implantów PIP” sprzedawanych w ponad 65 krajach w tym również w niektórych ośrodkach onkologicznych oraz gabinetach prywatnych w Polsce.

2_previewW marcu 2010 r. francuskie władze sanitarne odkryły, że firma PIP do wypełniania implantów wykorzystuje silikon niezgodny z przepisami (silikon przemysłowy). Sprawa szkodliwych dla życia i zdrowia implantów może dotyczyć ponad 300.000 pacjentek na całym świecie, albowiem firma która zakończyła działalność w 2010 roku była trzecim co do wielkości producentem implantów silikonowych. Założyciel francuskiej firmy Poly Implant Prothese (PIP) – Jean Claude Mas został skazany w grudniu 2013 roku na 4 lata więzienia za oszustwo (wyrok jeszcze nieprawomocny).

Obecnie w wyniku podjętych działań prawnych we Francji oraz dotychczas korzystnego orzecznictwa w tym zakresie, dla osób którym wszczepiono (w Polsce lub za granicą) jaki i dla osób które nosiły wadliwe implanty PIP (zostały usunięte lub wymienione na inne), istnieje, według informacji uzyskanych od w/w kancelarii, realna możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości ok. 10 000 EUR oraz uzyskania zabezpieczenia (ok. 3 000 EUR na poczet odszkodowania) jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie!

1_previewOsoby poszkodowane które do tej pory nie wymieniły lub nie usunęły niebezpiecznych implantów proszone są o kontakt z Kliniką Wiatroszak w celu uzyskania informacji o możliwości dochodzenia roszczenia. Być może Twoja koleżanka poddała się zabiegowi powiększania lub rekonstrukcji piersi za pomocą szkodliwych dla zdrowia implantów PIP.

3_previewZapewniamy pełną anonimowość oraz udzielimy Ci wszelkich informacji, jak za pośrednictwem naszej Kliniki wykonać bezpieczny zabieg i dokonać wymiany implantów na nowoczesne implanty posiadające certyfikaty: CE, Ministerstwa Zdrowia oraz FDA (US Food and Drug Administration)  jako najbardziej restrykcyjnej organizacji dopuszczającej produkty medyczne do obrotu.

UWAGA! DO POZWU ZBIOROWEGO MOŻNA DOPISAĆ SIĘ TYLKO DO 15.03.2015r PO TYM TERMINIE SPRAWA ODSZKODOWANIA ZA WADLIWE IMPLANTY PIP ZOSTANIE PRZETERMINOWANA ZGODNIE Z PRAWEM WE FRANCJI.
PROSIMY O PILNY KONTAKT Z NASZĄ KLINIKĄ!