Wdrożenie kodeksu profilaktyki raka szyjki macicy w Klinice

Wdrożenie kodeksu profilaktyki raka szyjki macicy w Klinice

Profilaktyka raka szyjki macicy jest bardzo istotnym elementem dbania o zdrowie. Rak szyjki macicy należy do najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Jest to równocześnie jedyny nowotwór, który może być całkowicie wyeliminowany.

code-photo1_medium

Przyczyna raka szyjki

Rak szyjki pojawia się zazwyczaj w wyniku długotrwałego zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Początkowo choroba spowodowana wirusem – śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy zwana dysplazją, nie stanowi zagrożenia dla życia kobiety. Dopiero nie wykryta i nie leczona, trwająca w organizmie od 3 do 10 lat, przeistacza się w postać rakową.

Rak szyjki macicy dotyka wielu kobiet

W Polsce na raka szyjki macicy zapada około 3200 kobiet rocznie, a umiera blisko 1800 (2009 r.). Dziś Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie – około 8,9 przypadków na 100 tysięcy. Średni standaryzowany wskaźnik śmiertelności w krajach starej Unii Europejskiej wynosi 1,6. Przepaść ta wynika z realizowanych programów profilaktycznych.

Profilaktyka raka szyjki macicy w Europie

Z chwilą odkrycia mechanizmów onkogenezy wirusa HPV i stworzenia szczepionek, strategia walki z RSM w Unii Europejskiej zaczęła się zmieniać. Chociaż badania cytologiczne wciąż są traktowane, jako podstawowa metoda zapobiegania, to szczepienia uważane są za coraz ważniejszy czynnik skutecznej profilaktyki. Dlatego większość krajów Wspólnoty finansuje je albo w całości, albo w dużej części.

Kodeks zasad i postępowania Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

W Polsce walka z rakiem szyjki macicy łączy edukację zdrowotną i  profilaktykę wtórną w postaci badań cytologicznych. Narodowy Program Zdrowia nie uwzględnia szczepień.

W związku z niską świadomością kobiet stworzono kodeks zasad i postępowania opracowany przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Wierzymy, że w oparciu o edukację i dostępne formy profilaktyki: szczepienia przeciw HPV i regularne badania cytologiczne, można przeciwdziałać wysokiej umieralności z powodu raka szyjki macicy w Polsce.

Nasza Gabinet przystąpiła do programu w roku 2012 jeszcze pod nazwą „Gabinet Wiatroszak” . Serdecznie zachęcamy wsdo zapoznania się z kodeksem, oraz do odwiedzenia strony koalicjarsm.pl gdzie w sposób szczególny będziesz  mogła zapoznać się z zasadami   i metodami zwalczania raka szyjki macicy.

certyf_preview_preview