Wstydliwy problem dla mężczyzn, czyli protezy jąder

Wstydliwy problem dla mężczyzn, czyli protezy jąder

Brak lub niedorozwój jąder to wielki problem natury estetycznej i psychologicznej dla mężczyzn. Jest to także problem natury fizjologicznej. Możemy go jednak skutecznie rozwiązać przez zastosowanie specjalnych implantów. Wszczepienie protez jąder powoduje odtworzenie normalnego wyglądu moszny, a co za tym idzie, przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów.

Historia zabiegu wszczepienia jąder

Wszczepienie protez jąder rozpoczęto już w latach 40 ubiegłego wieku. Chirurgia od wielu lat poszukuje najlepszego materiału do ich wytworzenia. Obecnie na polskim rynku oferuje się protezy: wypełnione żelem silikonowym ( Nagor, Silimed, Eurosilicone), ewentualnie elastomerem silikonowym (Nagor, Silimed) oraz solą fizjologiczną (Mentor). Te ostatnie stanowią alternatywną propozycję dla osób obawiających się wszczepów silikonowych. Bardzo ważne dla uzyskania dobrego wyniku estetycznego jest właściwe dobranie wielkości protezy do wszczepienia.  Przy  wyborze protezy bierzemy pod uwagę: wielkość drugiego jądra, wielkość i rozciągliwość tkanek moszny, oraz wiek pacjenta.

Wskazania dla protez jąder

Najczęstszym wskazaniem do wszczepienia protezy jądra jest pierwotny brak, lub niedorozwój gonady. Amputacja chirurgiczna może być wykonywana z powodu nowotworu. Zdarza się też jako korekta skrętu jądra powikłanego jego martwicą. Może też być skutkiem uszkodzenia urazowego.

Zabieg operacyjny wszczepienia protezy jądra może być wykonany w znieczuleniu miejscowym nasiękowym (1% roztwór lignokainy). Wskazana jest okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa.

Procedura wszczepienia protezy jądra

Protezy wprowadzamy przez cięcie skórne wykonane w pachwinie, lub w obrębie moszny. Protezy umocowujemy szwem założonym w dnie moszny. Część chirurgów w ogóle nie mocuje implantu, pozwalając mu na swobodne zajęcie naturalnej pozycji w mosznie. Wszystkie wszczepy mają na jednym z biegunów zaczep umożliwiający umocowanie go szwem w mosznie.

Jak wykazują badania retrospektywne, częstość występowania powikłań po wszczepieniu protezy jądra jest stosunkowo mała i wynosi od 3 do 8%. Powikłania jednak mogą się pojawić.  Chirurgia wyróżnia powikłania wczesne i późne. Najpoważniejszym z wczesnych powikłań jest obnażenie protezy zmuszające do jej usunięcia, lub krwiak który rzadko wymaga chirurgicznej ewakuacji. Do powikłań odległych należy zaliczyć długo utrzymujący się obrzęk, specyficzne dolegliwości bólowe, przemieszczenie się protezy jadra, wytworzenie się grubej bliznowatej torebki wokół silikonowego implantu, oraz pęknięcie i wyciek żelu silikonowego (potwierdzony w badaniu USG, TK lub RM). Jednakowoż nie obawiajmy się powikłań, które występują niezmiernie rzadko.

Przeciwwskazania do wszczepienia protez jąder

Właściwie nie istnieją przeciwskazania do wszczepienia protezy jądra, poza przeciwskazaniami natury zdrowotnej. O, tym czy można wykonać zabieg wszczepienia jąder, zawsze decyduje lekarz chirurgii w oparciu o wywiad medyczny. Operacje te korzystnie wpływają na poprawę własnego wizerunku, samoocenę, oraz pożycie intymne mężczyzny.