protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna
Zabieg

Protetyka stomatologiczna

W protetyce stomatologicznej wyróżnia się podstawowe typy uzupełnień, do których zalicza się uzupełnienie stałe i ruchome. Pierwsze z nich umieszczane są w jamie ustnej na stałe, natomiast protezy ruchome to takie, które pacjent może samodzielnie wyjąć z ust w dowolnym czasie.