Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, który zajmuje się odtwarzaniem prawidłowej czynności i budowy całego układu stomatologicznego. W jego skład wchodzi jama ustna wraz z zębami, mięśnie, nerwy oraz stawy skroniowo-żuchwowe.

Rodzaje protez

W protetyce stomatologicznej wyróżnia się podstawowe typy uzupełnień, do których zalicza się uzupełnienie stałe i ruchome. Pierwsze z nich umieszczane są w jamie ustnej na stałe, natomiast protezy ruchome to takie, które pacjent może samodzielnie wyjąć z ust w dowolnym czasie. Każda z grup składa się z różnych rodzajów uzupełnień..W grupie stałych uzupełnień wyróżniamy: wkłady koronowo-korzeniowe, wkłady koronowe, licówki, korony, mosty oraz uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych, czyli implantach. Na wszczepach mogą być osadzone korony i mosty. Do protez ruchomych zalicza się uzupełnienia akrylowe, szkieletowe oraz specjalne protezy wsparte na pozostałych zębach lub implantach.

Mikroprotezy

Protezy tego rodzaju pełnią funkcję tymczasowego uzupełnienia braków pojedynczych zębów. Wykonywane są najczęściej z akrylu, a ich sposób mocowania oraz wygląd zbliżony jest do standardowej zbliżonej protezy całkowitej. Mikroprotezy mają charakter tymczasowy i pełnią funkcję bardziej estetyczną, niż funkcjonalną – nie nadają się do gryzienia pokarmów, zwłaszcza w zębach przednich.

Protezy całkowite

W protetyce stomatologicznej uzupełnienia całkowite stosuje się w przypadku całkowitego bezzębia. Mogą różnić się od siebie sposobem wykonania i materiałem, z którego je zrobiono. Wywierane podczas przeżuwania pokarmów siły są przenoszone na wyrostek zębodołowy i błonę śluzową, która go pokrywa.

Protezy częściowe

Stosowane jest u pacjentów, u których z różnych przyczyn, nie można wykonać protezy szkieletowej. W celu wykonania protezy częściowej zaleca się od 4 do 5 wizyt u stomatologa, który oceni warunki zgryzowe, pobierze wyciski, dobierz kształt i kolor zębów.

Korony

Korona to proteza stała, która jest wykorzystywana do odbudowy mocno zniszczonego zęba. Możliwość zastosowania korony istnieje jedynie w przypadku, w którym ząb „wystaje” ponad dziąsło przynajmniej 2-3 mm. Ta zasada wynika przede wszystkim z konieczności objęcia części zęba koroną protetyczną, a także z utrzymania obrzeży korony powyżej poziomu dziąsła. W protetyce korony, podobnie jak wkłady koronowe, można wykonać z kilku samodzielnie stosowanych materiałów (stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych, porcelany i materiału kompozytowego), jak również z ich połączenia.

Korony lane

Protezy tego rodzaju wykonywane są w całości z metalu. Korony w kolorze srebrnym mogą być wykonywane ze stopów palladu lub tytanu (metale nieszlachetne). Korony w kolorze złotym powstają ze stopów z większą lub mniejszą domieszką złota. Stosuje się je w niewidocznym odcinku bocznym uzębienia.

Korony pełnoceramiczne

Korona pełnoceramiczna używana jest wtedy, gdy część zęba lub cały ząb zostaną utracone. Proteza tego rodzaju cechuje się wysoką jakością estetyczną, ze względu na to, że wyglądają jak naturalna płytka zęba. Do produkcji wykorzystano cercon, który zbiera znacznie mniej bakterii na swojej powierzchni niż inne materiały.

Licówki

Licówka to cienkie uzupełnienie protetyczne na wargowej powierzchni zęba, mająca na celu poprawę jego kształtu i koloru. W zależności od koloru zęba można wykonać licówkę z mniej lub bardziej kryjącego materiału, np. z porcelany skaleniowej lub z dwukrzemianu litu. Protezy z rodzaju licówek nie powodują osłabienia struktury zęba ze względu na to, że w celu przygotowania na nie miejsca ząb szlifuje się tylko w obrębie szkliwa.